Strona główna Wersja graficzna strony Mapa serwisu Newsletter

Komunikaty

Raport końcowy w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu TU-154M Nr 101 pod Smoleńskiem

29 lipca br. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przedstawiła raport końcowy w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu TU-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku.

Komisja nie orzekała o winie oraz odpowiedzialności za wypadek lotniczy. Do zadań komisji należało: ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku samolotu TU – 154M oraz wydanie zaleceń, które mają zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

Polskiej komisji, która badała przyczyny katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem przewodniczył Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji. W skład 34-osobowej komisji weszli eksperci badający wypadki wojskowe oraz cywilne. Do prac w komisji zaproszeni zostali również prawnicy specjalizujący się w międzynarodowym i polskim prawie lotniczym, osoby czynnie wykonujące zawód pilota w liniach pasażerskich, obsługa pasażerskich portów lotniczych oraz osoby zajmujące się tematyką bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

 

RAPORT KOŃCOWY

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU

PREZENTACJA Z KONFERENCJI KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DOTYCZĄCEJ RAPORTU KOŃCOWEGO W SPRAWIE USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN KATASTROFY SAMOLOTU TU-154M NR 101 POD SMOLEŃSKIEM (Na razie brakuje!)

Informacja dotycząca wykorzystanych materiałów

 

***

 

 

Final report of the Committee for Investigation of National Aviation Accidents into the causes and circumstances of the Tu-154M plane crash (tail number 101) in Smoleńsk

On 29 July 2011 the Committee for Investigation of National Aviation Accidents presented the final report into the causes and circumstances of the Tu-154M plane crash (tail number 101) in Smoleńsk.

It is not the Committee's responsibility to find anyone guilty or hold anyone responsible for the plane crash. The aim of the Committee was to determinate the circumstances and causes of the plane crash, draft recommendations and draw conclusions on how to avoid such accidents in the future.

The Committee for Investigation of National Aviation Accidents was chaired by Jerzy Miller, Minister of Interior and Administration. The Committee included 34 members - experts at both military and civil aviation accidents. Also lawyers specializing in international and Polish aviation law, active professional airline pilots, airport customer service employees, experts in air transport security had been invited to participate in the Committee.

 

FINAL REPORT

ANEXES TO THE FINAL REPORT

INFORMATION ON THE MATERIALS USED

 

***

 

Заключительный отчёт по вопросу об установлении обстоятельств и причин катастрофы самолёта TУ-154M, борт 101 под Смоленском


Сегодня, 29 июля с. г. Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф представила заключительный отчёт по вопросу об установлении обстоятельств и причин катастрофы самолёта TУ-154M под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Комиссия не высказывает мнения о вине и ответственности за авиакатастрофу. В задачи комиссии входило установление обстоятельств и причин катастрофы самолёта TУ–154M, а также дача рекомендаций, которые должны предупредить подобные катастрофы в будущем.

Председателем польской комиссии, которая расследовала причины авиакатастрофы под Смоленском, был Ежи Миллер, министр внутренних дел и администрации. В состав насчитывающей 34 члена комиссии вошли эксперты, расследующие военные и гражданские катастрофы. Кроме того, к работе в комиссии были привлечены юристы, специализирующиеся на международном и польском воздушном праве, лица, работающие в качестве пилотов на пассажирских линиях, обслуживающий персонал аэропортов, а также лица, занимающиеся тематикой безопасности на воздушном транспорте.

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЬІЙ ОТЧЕТ

ПРИЛОЖЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

Информация, касающаяся использованных материалов

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego